Home Puller List/ Stats Event Winners NFMS Bowling Green NTPA
PPL OTTPA ATPA USHRA TNT Photo Gallery


Puller Stats

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M
 
N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

 
Ulhorn, John      
2017   PPL Regional winner- Moberly, MO  
       
       
Ulmer, Allen      
2020   7th OTTPA Point Standings  6200 LSS
2019   5th OTTPA Point Standings  6200 USS
2017   6th OTTPA Point Standings  6200 LSS
    OTTPA GN winner- Rock Valley, IA  
    OTTPA GN winner- Rock Valley, IA  
    OTTPA GN winner- Warrensburg, MO  
    OTTPA GN winner- Wisner, NE  
    OTTPA GN winner- Spencer, IA  
    OTTPA GN winner- Hutchinson, KS  
2016   OTTPA GN winner- Arlington, NE  
    OTTPA GN winner- Ravenna, NE  
    OTTPA GN winner- David City, NE  
    OTTPA GN winner- Rock Valley, IA  
    OTTPA GN winner- Warrensburg, MO  
    OTTPA GN winner- Warrensburg, MO  
    OTTPA GN winner- Sweet Springs, MO  
    OTTPA GN winner- Des Moines, IA  
    OTTPA GN winner- Wisner, NE  
2015   Tied for 2nd OTTPA Point Standings  6200 LSS
    OTTPA GN winner- Rock Valley, IA  
    OTTPA GN winner- Wisner, NE  
       
       
Ulmer, Curt  Craig      
2020   4th OTTPA Point Standings  7400 MOD
2019   OTTPA GN winner- Madison, SD  
2018   OTTPA GN Points Champions 7400 MOD
    OTTPA GN winner- Whitewright, TX  
    OTTPA GN winner- De Leon, TX  
    OTTPA GN winner- Sedalia, MO  
    OTTPA GN winner- Wisner, NE  
    OTTPA GN winner- Hutchinson, KS  
2017   OTTPA GN Points Champions 7400 MOD
    OTTPA GN winner- Manilla, IA  
    OTTPA GN winner- Rock Valley, IA  
    OTTPA GN winner- Rock Valley, IA  
    OTTPA GN winner- Troy, MO  
    OTTPA GN winner- Macon, MO  
    OTTPA GN winner- Warrensburg, MO  
    OTTPA GN winner- Wisner, NE  
    OTTPA GN winner- Spencer, IA  
    OTTPA GN winner- Madison, SD  
2016   OTTPA GN Points Champions 7400 MOD
    Western Farm Show winner- Kansas City, MO  
    OTTPA GN winner- Hawarden, IA  
    OTTPA GN winner- Rock Valley, IA  
    OTTPA GN winner- Rock Valley, IA  
    OTTPA GN winner- De Leon, TX  
    OTTPA GN winner- Dunlap, IA  
2015   OTTPA GN Points Champions 7400 MOD
    Western Farm Show winner- Kansas City, MO  
    OTTPA GN winner- Ravenna, NE  
    OTTPA GN winner- Hinton, IA  
    OTTPA GN winner- Montgomery City, MO  
    OTTPA GN winner- Sturgis, SD  
    OTTPA GN winner- Sturgis, SD  
    OTTPA GN winner- Wisner, NE  
2014   7th OTTPA Point Standings  7400 MOD
    Western Farm Show winner- Kansas City, MO  
    OTTPA GN winner- Ravenna, NE  
    OTTPA GN winner- Rock Valley, IA  
    OTTPA GN winner- Onawa, IA  
    OTTPA GN winner- Madison, SD  
2013   8th OTTPA Point Standings  7400 MOD
    Western Farm Show winner- Kansas City, MO  
    OTTPA GN winner- Des Moines, IA  
2012   2nd OTTPA Point Standings  7400 MOD
    Western Farm Show winner- Kansas City, MO  
    OTTPA GN winner- Taylor, TX  
    OTTPA GN winner- Rock Valley, IA  
    OTTPA GN winner- Hinton, IA  
    OTTPA GN winner- Montgomery City, MO  
    OTTPA GN winner- Montgomery City, MO  
    OTTPA GN winner- Mound City, KS  
    OTTPA GN winner- DeLeon, TX  
    OTTPA GN winner- Des Moines, IA  
    OTTPA GN winner- Wisner, NE  
2011   OTTPA GN Points Champions 7400 MOD
    Western Farm Show winner- Kansas City, MO  
    OTTPA GN winner- Ravenna, NE  
    OTTPA GN winner- Taylor, TX  
    OTTPA GN winner- Whitewright, TX  
    OTTPA GN winner- Whitewright, TX  
    OTTPA GN winner- Rock Valley, IA  
    OTTPA GN winner- Montgomery City, MO  
    OTTPA GN winner- Montgomery City, MO  
2010   3rd OTTPA Point Standings  7400 MOD
    OTTPA GN winner- McLouth, KS  
    OTTPA GN winner- DeLeon, TX  
    OTTPA GN winner- Des Moines, IA  
    OTTPA GN winner- Hutchinson, KS  
2009   4th OTTPA Point Standings  7400 MOD
    OTTPA GN winner- Taylor, TX  
    OTTPA GN winner- Rock Valley, IA  
    OTTPA GN winner- Rock Valley, IA  
    OTTPA GN winner- Hinton, IA  
    OTTPA GN winner- Carroll, NE  
    OTTPA GN winner- Deleon, TX  
    OTTPA GN winner- Dell Rapids, SD  
2008   7th OTTPA Point Standings  7400 MOD
    OTTPA GN winner- Onawa, IA  
    OTTPA GN winner- Lincoln, NE  
    OTTPA GN winner- Dell Rapids, SD  
2007   OTTPA GN winner- Onawa, IA  
    OTTPA GN winner- Hinton, IA  
    OTTPA GN winner- Wisner, NE  
2003   NTPA RN winner- Pierce, NE  
    OTTPA GN winner- Des Moines, IA  
    OTTPA GN winner- Lincoln, NE  
2002   NTPA RN winner- Mackville, WI  
    NTPA RN winner- Marengo, IA  
2001   NTPA RN winner- Ridgeland, WI  
2000   8th OTTPA Point Standings  7400 MOD
1994   OTTPA Points Champion 7200 MOD
1992   NTPA RN winner- Gregory, SD  
1991   8th NTPA PN West Point Standings 7200 MOD
       
       
Ulmer, Mark  Tyler      
2020   OTTPA GN Points Champions (E) 6200 LSS
    2nd OTTPA Point Standings (L) 6200 LSS
    Tied for 6th OTTPA Point Standings  8200 DSS
    OTTPA GN winner- Warrensburg, MO LSS
    OTTPA GN winner- Rock Valley, IA LSS
    OTTPA GN winner- Rock Valley, IA LSS
    OTTPA GN winner- Springfield, MO LSS
    OTTPA GN winner- Mexico, MO LSS
2019   OTTPA GN Points Champions 6200 LSS
    7th OTTPA Point Standings  8200 DSS
    4th OTTPA Point Standings  2050 MINI
    OTTPA GN winner- Manilla, IA MINI
    OTTPA GN winner- Macon, MO LSS
    OTTPA GN winner- Weeping Water, NE LSS
    OTTPA GN winner- Gibbon, NE LSS
    OTTPA GN winner- Gibbon, NE MINI
    OTTPA GN winner- Wisner, NE LSS
    OTTPA GN winner- Sturgeon, MO LSS
    OTTPA GN winner- Spencer, IA LSS
2018   OTTPA GN winner- Arlington, NE  
    OTTPA GN winner- Ravenna, NE  
    OTTPA GN winner- Ravenna, NE  
2017   8th OTTPA Point Standings  6200 LSS
    OTTPA GN winner- Ravenna, NE  
    OTTPA GN winner- Wisner, NE  
2016   3rd OTTPA Point Standings  8200 DSS
    Western Farm Show winner- Kansas City, MO  
    OTTPA GN winner- Manilla, IA  
    OTTPA GN winner- Rock Valley, IA  
2015   OTTPA GN Points Champions 6200 LSS
    2nd OTTPA Point Standings  8200 DSS
    OTTPA GN winner- Ravenna, NE  
    OTTPA GN winner- Ravenna, NE  
    OTTPA GN winner- Manilla, IA  
    OTTPA GN winner- David City, NE  
    OTTPA GN winner- Gibbon, NE  
    OTTPA GN winner- Rock Valley, IA  
    OTTPA GN winner- Alta, IA  
    OTTPA GN winner- Ft Dodge, IA  
    OTTPA GN winner- Richland, MO  
    OTTPA GN winner- Warrensburg, MO  
    OTTPA GN winner- Wisner, NE  
    OTTPA GN winner- Leonardville, KS  
    OTTPA GN winner- Hutchinson, KS  
2014   OTTPA GN winner- Ravenna, NE  
    OTTPA GN winner- Falls City, NE  
    OTTPA GN winner- Hawarden, IA  
    OTTPA GN winner- Ft Dodge, IA  
    OTTPA GN winner- Madison, SD  
2013   OTTPA GN winner- Ravenna, NE  
    OTTPA GN winner- Wisner, NE  
    OTTPA GN winner- Lincoln, NE  
2012   OTTPA GN Points Champion 8200 DSS
    OTTPA GN Points Champion 6200 LSS
    OTTPA GN winner- Ravenna, NE LSS
    OTTPA GN winner- Ravenna, NE LSS
    OTTPA GN winner- Gibbon, NE LSS
    OTTPA GN winner- Onawa, IA  
    OTTPA GN winner- Hinton, IA  
    OTTPA GN winner- Sac City, IA  
    OTTPA GN winner- Sac City, IA LSS
    OTTPA GN winner- Cherokee, IA  
    OTTPA GN winner- Cherokee, IA LSS
    OTTPA GN winner- Richland, MO LSS
    OTTPA GN winner- Warrensburg, MO LSS
    OTTPA GN winner- Mound City, KS LSS
    OTTPA GN winner- Lincoln, NE LSS
    OTTPA GN winner- Hutchinson, KS LSS
2011   OTTPA GN winner- Ravenna, NE  
    OTTPA GN winner- Onawa, IA  
    OTTPA GN winner- Hinton, IA LSS
    OTTPA GN winner- Cherokee, IA LSS
    OTTPA GN winner- Wisner, NE LSS
    OTTPA GN winner- Jefferson City, MO LSS
    OTTPA GN winner- Jefferson City, MO LSS
    OTTPA GN winner- Lincoln, NE LSS
2010   OTTPA GN winner- Ravenna, NE LSS
    OTTPA GN winner- Rock Valley, IA LSS
    OTTPA GN winner- Rock Valley, IA LSS
    OTTPA GN winner- Onawa, IA LSS
    OTTPA GN winner- Hinton, IA  
    OTTPA GN winner- Des Moines, IA LSS
    OTTPA GN winner- Wisner, NE LSS
    OTTPA GN winner- Jefferson City, MO LSS
    OTTPA GN winner- Lincoln, NE LSS
    OTTPA GN winner- Hutchinson, KS LSS
    OTTPA GN winner- Spencer, IA LSS
2009   OTTPA GN winner- Rock Valley, IA       
    OTTPA GN winner- Carroll, NE  
    OTTPA GN winner- Wisner, NE  
    OTTPA GN winner- Wisner, NE  
    OTTPA GN winner- Dell Rapids, SD  
    OTTPA GN winner- Richland, MO LSS
    OTTPA GN winner- Des Moines, IA LSS
    OTTPA GN winner- Jefferson City, MO LSS
1996   NFMS winner- Lousville, KY  
1995   5th NTPA GN Point Standings 75/ 9500 SS
    NTPA GN winner- Lexington, AL  
    NTPA GN winner- Inwood, ON  
1993   4th NTPA GN Point Standings 75/ 9500 SS
    NTPA GN winner- Macon, MO  
    NTPA GN winner- Inwood, ON  
    NTPA RN winner- Gregory, SD  
1976   NTPA GN winner- Blue Earth, MN MOD
       
       
Ulmer, Tyler      
2019   7th OTTPA Point Standings  8200 DSS
    OTTPA GN winner- Ravenna, NE  
    OTTPA GN winner- Rock Valley, IA  
2018   OTTPA GN winner- Spencer, IA  
2016   OTTPA GN winner- Hawarden, IA  
    OTTPA GN winner- Troy, MO  
    OTTPA GN winner- Alta, IA  
    OTTPA GN winner- Wisner, NE  
       
       
Ulmer, Tyren      
2019   4th OTTPA Point Standings  7400 MOD
2018   OTTPA GN winner- Troy, MO  
       
       
Ummel, Jeff      
2009   OTTPA GN winner- Des Moines, IA  
2005   OTTPA GN winner- Whitewright, TX  
2000   2nd OTTPA Point Standings  10,000 PS
1996   NTPA RN winner- Idaville, IN  
       
       
Underwood, Glyn      
1989   NTPA RN winner- Saluda, SC  
    NTPA RN winner- Saluda, SC  
       
       
Unfried, Stan      
1971   NFMS winner- Lousville, KY 5000 S
       
       
Urban, Gregg      
2008   OTTPA GN winner- McCool Junction, NE  
1994   Tied for 7th OTTPA Point Standings  7200 MOD
1990   8th USHRA Point Standings (W) 7200 MOD
    9th USHRA Point Standings (P) 7200 MOD
1981   NTPA RN winner- Hildreth, NE  
       
       
Urban, Kent      
2016   PPL Regional winner- Jefferson, IA  
       
       
Urban, Randy      
2014   PPL Regional winner- Mound City, MO  
2008   OTTPA GN winner- Wisner, NE  
2007   OTTPA GN winner- Ravenna, NE  
    OTTPA GN winner- Rock Valley, IA  
    OTTPA GN winner- Onawa, IA  
    OTTPA GN winner- Sedalia, MO  
    OTTPA GN winner- Des Moines, IA  
    OTTPA GN winner- Wisner, NE  
    OTTPA GN winner- Jefferson City, MO  
    OTTPA GN winner- Lincoln, NE  
    OTTPA GN winner- Hutchinson, KS  
    OTTPA GN winner- Spencer, IA  
2006   OTTPA GN winner- Rock Valley, IA  
    OTTPA GN winner- Hinton, IA  
    OTTPA GN winner- Carroll, NE  
    OTTPA GN winner- Des Moines, IA  
    OTTPA GN winner- Wisner, NE  
    OTTPA GN winner- Wisner, NE  
    OTTPA GN winner- Jefferson City, MO  
2005   OTTPA GN winner- Spencer, IA  
2004   OTTPA GN winner- Spencer, IA  
2003   OTTPA GN winner- Ravenna, NE  
    OTTPA GN winner- De Leon, TX  
    OTTPA GN winner- Lincoln, NE  
    OTTPA GN winner- Spencer, IA  
2002   OTTPA GN winner- Sedalia, MO  
       
       
Urmson, Tom      
1988   6th NTPA GN Point Standings 5500 SS
1986   NTPA Region II Champion 5500 SS
    NTPA Region II Champion 7500 SS
    4th NTPA GN Point Standings  5500 SS
    NTPA GN winner- Elkhorn, WI  
    NTPA GN winner- Tomah, WI  
    NTPA RN winner- Saluda, SC  
    NTPA RN winner- Saluda, SC  
1985   3rd NTPA GN Point Standings  5500 SS
1984   NTPA Region II Champion 5500 SS
    3rd NTPA GN Point Standings  5500 SS
    NFMS winner- Lousville, KY 5500 SS
    Indy Super Pull Winner- Indianapolis, IN  
    NTPA GN winner- Sanair, QC  
    NTPA GN winner- Columbus, OH  
    NTPA RN winner- W Lafayette, IN  
1983   9th NTPA GN Point Standings  5500 SS
    NTPA RN winner- Tiffin, OH  
1982   Tied for 10th NTPA GN Point Standings  5500 SS
    7th NTPA GN Point Standings  7500 SS
    NTPA RN winner- Tiffin, OH  
1981   NTPA Region II Champion 5500 SS
    2nd NTPA GN Point Standings  5500 SS
    NTPA GN winner- Hamburg, NY  
    NTPA GN winner- Columbus, OH  
    NTPA GN winner- Syracuse, NY  
    NTPA RN winner- Indianapolis, IN  
    NTPA RN winner- W Lafayette, IN  
1979   9th NTPA GN Point Standings  5500 SS
    NTPA GN winner- Hamburg, NY  
    NTPA RN winner- Charlotte, NC  
1978   5th NTPA GN Point Standings  5500 SS
    NTPA GN winner- Indianapolis, IN  
    NTPA GN winner- Cayuga, ON  
    NTPA RN winner- Warren, OH  
1977   5th NTPA GN Point Standings  5500 SS
    4th NTPA GN Point Standings  7500 SS
    NTPA GN winner- Windsor, ON  
1976   9th NTPA GN Point Standings  5200 SS
    NTPA GN winner- Elkhorn, WI  
    NTPA GN winner- Jennerstown, PA  
    NTPA GN winner- Terre Haute, IN  
    NTPA GN winner- Burton, OH  
    NTPA GN winner- Lancaster, PA  
1975   NTPA GN winner- Norwalk, OH  
       
       
Utz, Dan      
1983   USHRA National Champion 7200 MOD
    USHRA winner- Chicago, IL  
    USHRA winner- Chicago, IL  
1982   NTPA GN winner- Bowling Green, OH  
1981   NTPA Grand National Champion 5200 MOD
    USHRA National Champion 7200 MOD
    5th NTPA GN Point Standings 7200 MOD
    8th NTPA GN Point Standings 9200 MOD
    Tied for 9th NTPA GN Point Standings 12,200 UNL
    NTPA GN winner- Davenport, IA  
    NTPA GN winner- Columbus, OH  
    NTPA RN winner- Essex Junction, VT  
    NTPA RN winner- Essex Junction, VT  
    NTPA RN winner- Jacksonville, FL  
    NTPA RN winner- Atlanta, GA  
    NTPA RN winner- Indianapolis, IN  
    NTPA RN winner- Green Bay, WI  
1980   2nd NTPA GN Point Standings 5200 MOD
    6th NTPA GN Point Standings 7200 MOD
    6th NTPA GN Point Standings 9200 MOD
    5th NTPA GN Point Standings 12,200 UNL
    NTPA GN winner- Springfield, MO  
    NTPA GN winner- Oklahoma City, OK  
    NTPA GN winner- Bowling Green, OH  
    NTPA RN winner- Jefferson City, MO  
    NTPA RN winner- Red Bluff, CA  

 

This site is neither affiliated with nor endorsed by NTPA, PPL, OTTPA, or USHRA. The statistics shown here have been compiled from a variety of sources, and are unofficial.  For entertainment purposes only.

StatCounter - Free Web Tracker and Counter